ORGANİZASYON

Organizayonun Kapsamı / M4.1-4.3
El kitaplarının kapak saylarında, kapsam tanımı ile ifade edilmiştir.
Belirleyici kapsamlar herbir süreç için ve müşteri özel isteklerine bağlı kalarak ayrı olarak belirlenmiş ve süreçlerde kapsam kısmında ifade edilmiştir.

 

İhtiyaç ve Beklentilerin Belirlenmesi / M4.2
Organizasyonun paydaşları ve ortamına bağlı ihtiyaç ve beklentiler Yönetim ve organizasyon sürecinde ifade edildiği gibi Paydaş, Pestel ve buna bağlı Swot analizi ile belirlenmesi ve yönetimi sağlanmıştır. Her bir süreç için risk analizleri sağlanarak, Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada aksiyonlar ile tanımlanmıştır.

 

Yönetim Sistemi Süreçlerinin Belirlenmesi / M4.4-M4.4.1-M4.4.2
Organizasyonumuz süreçleri, karar almaya dayalı yönetsel süreçler “Organizasyonel” Ürün ve müşteri şartlarındaki üretme, hizmet sunmaya dayalı süreçler “Operasyonel” olmak üzere belirlenmiştir.

Belirlenen süreçlerdeki sorumluluklar yandaki tabloda ve süreçlerin içerisinde ifade
edilmiştir.

Her süreçte ürün güvenliğine etki eden riskler 03OG-04 Süreç riskleri değerlendirme formlarında belirlenerek güvenlik seviyelerindeki önem seviyeleri belirlenmiştir. Bu belirleme sonrası performans ölçütlerinin hedefler üzerine etkilerine yönelik aksiyonların belirlenmesi sağlanmış ve dökümante edilmiş bilgi olarak yayaınlanmıştır.

HAKKIMIZDA

1990 yılında Yusuf Koçaslan tarafından Bursa Beşevler KSS’de plastik enjeksiyon kalıpları imalatı amacı ile kurulmuştur. Özellikle otomobil endüstrisine ait parçaların kalıplarının imalatı konusunda tecrübeler edinen YSH Koç Kalıp firması zaman içerisinde, gelen talepler ile plastik enjeksiyon parça üretimi için çalışmalar başlatmıştır.

2014 yılında Nosab Söğüt Cadde No:12 Nilüfer/ BURSA adresinde kurulu bulunan 2000 m2 kapalı alanlı tesisine geçmiştir.

2015 yılında 5 adet Kraus Maffei Plastik enjeksiyon makinesi yatırımı ile Üstünberk holding firmalarından FOMPAK ile FİAT’ a ait iç giydirme parçalarının plastik enjeksiyon metodu ile üretilmesi faaliyetlerine başlamıştır. Bu dönemde Kalite sisteminin kurulması sağlanarak ISO 9001 belgesinin alınması sağlanmıştır.

2016 yılında artan ürün talebi ile 3 Adet daha Kraus Maffei plastik enjeksiyon yatırımı sağlanmıştır. Dönem içerisinde FARBA bağlantılı Alman Otomobil üretim firması olan WOLKSWAGEN firması parçalarınında üretimi için çalışamalar başlatılmıştır.

2017 yılında 2 Adet daha Kraus Maffei tezgah yatırımı ile WOLKSWAGEN parçalarının üretimine başlanmıştır. Bu dönemde 1 Adet Sodick erozyon makinesi yatırımı ile kalıp üretimi için makine parkı güçlendirilmiş. Alman Otomobil endüstrisi VDA 6.3 Kapsamsında proses denetim alt yapısı geliştirilerek onaylı kuruluş statüsüne yükselmiştir.

2018 Yılında Otomobil endüstrisi Kalite yönetim sistemi çalışmalarını başlatan kurum IATF 16949 ve diğer müşteri özel isteklerine göre çalışmayı, ERP, MRP ve diğer yazılımlar ile entegre ederek gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.

KALİTE POLİTİKASI

Otomobil endüstrisine, parça üretiminde;

 • Tedarik zinciri içerisinde aktif rol oynayarak müşteri odaklı gelişimi izlenebilir kılmak
 • Üretim proseslerinin yönetiminde bilgi, tecrübe ve öğrenilmiş derslerin entegre edilmesi ve yaygınlaştırılması sağlamak.
 • Sürekli gelişim adımlarında standartlaştırma temeline dayalı,
 • Toplam kalite yönetimi etkin kılmak .
 • Teknolojik gelişimlerin izlenmesi ve organizasyon içerisinde, verim, etkinlik ve etkililik kriterleri ile sürdürülebilirliği sağlamak.
 • Temel değerlerin izlenebilirliği ile, tüm ilgili taraf “”paydaş”” larının memnuniyeti ve sadakatinin devamlılığını sağlamak
 • Yönetim modelinin, diğer yönetim modelleri ile entegre edilmesi ve gelişiminde YSH KOÇ kalıp ailesi olarak, ortak akıl ile çalışmayı esas almak.

ETİK – KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

YSH KOÇ KALIP Ailesi Kurumsal çıkarlar, karşılıklı ilişkilerde kurumsal sosyal sorumluluk gereği aşağıdaki koşullarda hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 • Bilginin güvenliliği, gizliliği, sızma ve intihalleri ortadan kaldırmak.
 • Elde edilen bilgileri üçüncü şahışlara yaymamak.
 • Kanıt olmadan, veriye dayanmadan ve yahut veriyi değiştirerek sunmamak.
 • Yanıltıcı hareket, tarif etmeyi ortadan kaldırmak, kasıtlı değişiklik yaparak, çarpıtarak ve gizleyerek hareket etmemek
 • Problem çözme, ekip çalışmalarında gönüllü katılımı sağlamak.
 • Çözüm odaklı olarak araştırma ve bilgi elde etmeye katkı koymak
 • Dürüstlük ve güvene dayalı olarak karşılıklı etik değerleri savunmak
 • Ayrımcılık, kişi meşruiyeti, saygınlık ve yasal şartlara bağlı kalmak
 • İlgili taraflar “”paydaş”” larıda bu politikaya ortak etmek
 • Karşılıklı ilişkilerde, doğru, güvenilir ve hesap verilebilir koşullardan ödün vermemek

Bu politik yaklaşımlar belirlenmiş olan davranış kodlarımınızın tamamını kapsar.

SERTİFİKALARIMIZ