Yönetim Organizasyon Süreci

YSH KOÇ Kalıp Plastik Ltd. Şti bünyesinde, şirket yönetim usulleri, mevcut durum analizi “GAP” bağlı kalarak, risk ve fırsatların stratejik bakış açısı ve yalın üretim felsefesine göre yönetilmesindeki faaliyetler hakkında yöntem ve sorumlulukları belirlemek.

Kalıp Üretim ve Bakım Yönetimi Süreci

YSH KOÇ Kalıp Plastik Ltd. Şti Bünyesinde geliştirilmesi ve projelendirilmesi yapılan kalıpların üretilmesi, bakım şartlarının belirlenmesi, parça üretim sürecine teslimi ve sonrasındaki bakım faaliyertlerinin yönetiminin belirlemek ve istikrarını sağlamak.

Üretim Planlama

YSH KOÇ Kalıp Plastik Ltd. Şti Bünyesinde müşteri tarafından iletilen sipariş programı, Proje yönetiminden teslim edilen uygun ürün ve kalıp üretimden teslim edilen uygun kalıp şartlarına göre makine ekipman, iş gücü ve tedarik ihtiyacının yönetimini sağlamak

Üretim Yönetimi Süreci

YSH KOÇ Kalıp Plastik Ltd. Şti Bünyesinde üretim faaliyetlerinin yönetiminde üretim programına göre hammaddenin çekilmesinden, ayarlama, bakım, üretim, montaj adımlarının yönetimindeki yöntem ve sorumlukları belirlemek ve istikrarını sağlamaktır.

Depolama ve Sevkiyat Süreci

Amaç
YSH KOÇ Kalıp Plastik Ltd. Şti bünyesine tedarik siparişi ile gelen ve doğrulanan hammadde malzemede, üretim operasyonları neticesinde doğrulanan ve ambalajlanan ürünlerin depolama, aktarma, dağıtım ve sevkıyat faaliyetlerinin yönetimini sağlamak.

Kapsam
YSH KOÇ Kalıp Plastik Ltd. Şti. bünyesinde hareken gören, tüm müşteri ürünleri, tedarikçi tarafından sağlanan üretim girdileri ve aşamalı proses adımlarındaki yarı mamul ve ürünleri ile birlikte sorumlularını kapsar