1 (3)

Amaç

YSH KOÇ Kalıp Plastik Ltd. Şti bünyesinde, şirket yönetim usulleri, mevcut durum analizi “GAP” bağlı kalarak, risk ve fırsatların stratejik bakış açısı ve yalın üretim felsefesine göre yönetilmesindeki faaliyetler hakkında yöntem ve sorumlulukları belirlemek.

Referans – Mevzuat – Yayın Adı – Numarası

IATF 16949:2016 Madde 4,5,6,9.3
GAP analizi
Müşteri özel istekleri “Güncellik takibi ile sağlanan”

Kaynak – Ekipman – Donanım – Tesis

Toplantı salonu ve donatıları, yansıtıcı, yazı tahtası
Bilgisayar ve donatıları
Stratejik planın sağlanması için gerekli bütçe
Not alma araçları, ajanda, kalem
Web siteleri, otomobil endüstrisi gelişim göstergeleri
Paydaş ve rakip durumu için kıyaslama verileri

Süreç Girdileri

Sektörel talepler, Standart gereksinimleri
Talep, Standart, Özel istek değişiklikleri
Belirlenen Süreç adım ve performansları
Toplantı İhtiyaçları ve girdiler
Stratejik plan ve toplantı aksiyonları
İç denetim sonuçları
Hata, risk analizi aksiyon sonuçları
Değişiklikler ve geri bildirimler

Süreç Çıktıları

Stratejik Plan El kitabı
Amaç, Hedef, Performans, Süreç Tablosu
Görev Yetki Sorumluluk
Toplantı kararları, Aksiyon ve kapatmalar
Yönetim inceleme, Göz. Geç. kararları
Yönetim stratejik plan revizyon kararı
Revize olan stratejik plan onayı

Kapsam

YSH KOÇ Kalıp Plastik Ltd. Şti. süreç etkileşim matrisinde belirtilen iç süreçler ve ve bu süreçlerin yönetilmesindeki tüm paydaşları kapsamaktadır.

Performans Ölçütleri ve İzleme Sıklığı

Stratejik plan aksiyonları gerçekleşme oranı  1 Yıl
Hedef gerçekleşme oranı 6 Ay
Toplantı gerçekleşme oranı / Toplantı aksiyon kapanma oranı 3 Ay

.

Dökümantasyon

Tıklayın